Licznik odwiedzin

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2018 r.
2. Wszystkich Świętych – dzień wolny 1 listopada 2018 r.
3. Święto Niepodległości – dzień wolny 11 listopada 2018 r.
4. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2018 r.
5. Święto Trzech Króli – dzień wolny 6 stycznia 2019 r.
6. Ferie zimowe 28 stycznia-10 lutego 2019 r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 18-23 kwietnia 2019 r.
8.

Dni wolne:

Święto Pracy

Święto Konstytucji 3 maja

Boże Ciało

1 maja 2019 r.

3 maja 2019 r.

20 czerwca 2019r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

2 listopada 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. – egzamin ósmoklasisty

29-30 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.

10. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21czerwca 2019 r.
11. Ferie letnie 22czerwca – 31 sierpnia 2019r.

Facebook-1

Dzwonki

1.   800 -  845 aaadzwoneczek

2.   855 -  940 

3.   955 -  1040

4.  1050 - 1135

5.  1150 - 1235

6.  1255 - 1340

7.  1345 - 1430

8.  1435 - 1520