Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Dni Wolne i Dni ,,bez lekcji"

.           

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

2.

Wszystkich Świętych – dzień wolny

1 listopada 2017 r.

 

3.

Święto Niepodległości – dzień wolny

11 listopada 2017 r.

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

 

5.

Święto Trzech Króli – dzień wolny

6 stycznia 2017 r.

 

6.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

 

7.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

 

8.

Dni wolne:

Święto Pracy

Święto Konstytucji 3 maja

Boże Ciało

 

1 maja 2018 r.

3 maja 2018 r.

31 maja 2018 r.

9.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(zajęcia opiekuńczo-wychowawcze)

30-31 października 2017 r.

30 kwietnia, 2 i 4 maja 2018 r.

1 czerwca 2018 r.

 

10.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

11.

Ferie letnie

23czerwca – 31 sierpnia 2018 r.