Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

E-dziennik oraz Biuletyn Informacji Publicznej

      

W Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury funkcjonuje e-dziennik,
czyli ,,dziennik elektroniczny", w którym Nauczyciele umieszczają na bieżąco wszelkie wpisy dotyczące przebiegu procesu nauczania, wychowania i opieki.

Szkoła nie prowadzi dzienników lekcyjnych w wersji papierowej. 

Każdy rodzic zainteresowany dostępem do e-dziennika,
zgłasza się do szkolnego administratora e-dziennika po odbiór loginu i hasła.

Rodzice mają także możliwość zapoznania się z zapisami zawartymi w e-dzienniku, dotyczącymi dziecka korzystając ze stanowiska komputerowego w szkolnej bibliotece.

 

mail

   yeslink do strony firmy ,,LIBRUS SYNERGIA", gdzie możemy uzyskać wszystkie informacje:  https://synergia.librus.pl/

                       

                                           yes  Nasza Szkoła w Biuletynie Informacji Publicznej:     

                                                             

                         http://biuletyn.informacji.publicznej.com/entities/view/8748;