Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Gabinet pomocy przedlekarskiej

                                                 

   Zapewniamy wszystkim uczniom:  

 • - porady ambulatoryjne
   
 •            - dodatkowe szczepienia WZW
   
 •                   - programy profilaktyki zdrowotnej
 •  
 •      
 •  
 • - fluoryzację
   
 •                                                      - badanie bilansowe i porady indywidualne
 •  
 •                                               - kontrolę czystości i higieny osobistej
   
 •                                                                     - wypełnianie kart wyjazdowych na obozy i kolonie
 •  


Gabinet znajduje się na I piętrze szkoły


Dyżury pielęgniarki:

we wtorki - 8.00 - 15.45

w czwartki - 8.00-15.35

 

Pielęgniarka szkolna: mgr Katarzyna Kozakiewicz

telefon: 22 404 71 29 lub 22 632 01 08 wew. 26