Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Kadra Pedagogiczna

 

 Kadra Pedagogiczna 

        rok szkolny 2016/2017

Imię i nazwisko nauczyciela

Wychowawstwo

Nauczany przedmiot

 Drugi wychowawca

Oddział

Nr sali

mgr Barbara Przybyszewska 

"0"

Wychowanie przedszkolne,

zajęcia korekcyjne

 Marzenna Znyk

"0"a

13

mgr Edyta Kirszynska

mgr Renata Oszkiewicz

dyrektor

Ia

Edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

 Renata Oszkiewicz

1a

23

mgr Sylwia Strigl-Marek 

2a

Edukacja wczesnoszkolna,

zajęcia rewalidacyjne

 Katarzyna Kiedrowska

2a

22

mgr Jolanta Nowak

2b

Edukacja wczesnoszkolna

 Magdalena Brożyna

 

2b

14

mgr Karina Swaczyńska 

3a

Edukacja wczesnoszkolna,
język migowy

 Marta Kozub

3a

15

mgr Anna Pawlas

 

3b

Edukacja wczesnoszkolna,

 Anna Łukasik

3b

21

mgr Agata Czerniak 

3c

Edukacja wczesnoszkolna, język polski dla cudzoziemców

 Filip Dłubała

3c

18

mgr Małgorzata Sobczak          zajęcia      indywidualne 

  Edukacja wczesnoszkolna,

język polski dla cudzoziemców

       1a,3a,3b   16-24

mgr Małgorzata   Święch 

4a

Język polski, historia
i społeczeństwo, doradztwo zawodowe

 Daniela Bartosiak

4a, 5a, 6b

3

mgr Monika Gomułka 

4b

Język polski, etyka

  Małgorzata Sobczak

4b, 5b, 6a

11

mgr Tomasz Rybicki

5a

Wychowanie fizyczne 

  Sylwia Kantorowska

4a, 5a, 6b

7

mgr Elżbieta  Woźniak wicedyrektor

5b

Przyroda

  Bożena Promianowska

4-6

6

mgr Natalia  Maruszewska-Sawicka 

6a

Plastyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne,
opiekun szkolnej modelarni; 

zajęcia modelarskie/innowacja

  Danuta Kudrewicz

3c;4-6

4,9, 10

mgr Aleksandra Jaskólska

6b

Wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

  Elżbieta

Ślusarska-Wrótny

. 4-6 

5, świetlica II piętro

mgr Daniela Bartosiak

kiss

WDŻ, zajęcia komputerowe

 

  4-6

2,6, 9

mgr Magdalena Brożyna

kierownik świetlicy

kiss

Zajęcia świetlicowe

 

 1-6

świetlica II piętro

mgr Mariola Kruk

kiss Zajęcia świetlicowe   1-3 świetlica II piętro

mgr Filip Dłubała 

kiss

zajęcia świetlicowe

 

1-6

świetlica II piętro

mgr Jan Pieciuk kiss

zajęcia piłkarskie

pozalekcyjne

  1-6  sala gimnastyczna, boisko szkolne

mgr Katarzyna  Kiedrowska

kiss

Język angielski

 

Oddział przedszkolny, klasy

I-II

13,14,15,22,23

mgr Marta Gryczka 

kiss

religia

 

,,0", kl. 2-4 i 5b

1, 13

mgr Marta Kozub

kiss

Biblioteka, zajęcia świetlicowe

 

1-6

świetlica II piętro

mgr Jowita Krauze 

kiss

Zajęcia logopedyczne

 

,,0" , 1-6

II piętro

mgr Danuta Kudrewicz 

kiss

Muzyka

 

4-6

2, 4

mgr Anna Łukasik 

kiss

Język angielski

 

3-6

12

mgr Jadwiga Ossowska 

kiss

Zajęcia świetlicowe

 

1-6

świetlica II piętro

mgr Barbara Pełka

kiss

Historia i społeczeństwo

 

4-6

3

mgr Tomasz Rybicki 

kiss

Wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe

 

  1-6

świetlica II piętro

mgr Elżbieta Ślusarska-Wrótny  pedagog szkolny

kiss

Pedagog szkolny

 

,,0", 1-6

I piętro,

10a

mgr Bożena Promianowska 

kiss

Matematyka

 

5-6

2

mgr Urszula Sienkiewicz kiss Religia    5a-6ab 5

mgr Marzenna Znyk

kiss

Zajęcia świetlicowe

 

,,0", 1-6

świetlica II piętro

Jerzy Kuźniecki

Grzegorz Jendruszczak

Dagmara Dolega

Andrzej Szymczak

Jerzy Madler

Jacek Kucharski

kiss

Zajęcia modelarskie

współpraca wolontariacka

 

3-6

10