Licznik odwiedzin

Hymn Szkoły Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury pt. ,,Podniebne loty"
powstał w 2009 roku z okazji 60-lecia naszej Szkoły.
Po raz pierwszy został wykonany publicznie  w dniu 27 marca 2010 r.

podczas uroczystości 60-lecia Szkoły, pod kierunkiem kompozytorki.

słowa: mgr Maria Oleksiejuk

muzyka: mgr Danuta Kudrewicz

Refren:

Niegroźne nam chmury,

niegroźny nam wiatr.

Ruszamy w nieznany nam dotąd świat.

Żyj tak, by Patron był z Ciebie rad.

Żyj tak, by Patron był z Ciebie rad.

I.

 Lotników było wielu.

Każdy z nich dążył do celu.

Lecz Żwirko tylko jeden.

Zdobył z Wigurą podniebny Eden!

Refren

Niegroźne nam chmury...

II.

Grudziądz, Bydgoszcz, Warszawa.

Tak się zaczęła ich sława.

I krótka trasa- Dęblin -Irena,

szkołą podniebnego myślenia.

Refren

Niegroźne nam chmury...

III.

Wspólny lot w słońcu, deszczu, mgle.

Międzynarodowy rajd eR-Wu-De.

Berlin, Wiedeń, Paryż, Rzym.

Żwirko z Wigurą wiodą prym.

Refren

Niegroźne nam chmury...

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury jest szkołą, która od ponad 68 lat kształci kolejne pokolenia.  Przez te lata  szkołę ukończyło ponad 50 tysięcy absolwentów. Wielu z nich powróciło do niej  i zajmuje dziś stanowiska nauczycieli bądź pracowników niepedagogicznych.   W naszej szkole najważniejszy jest uczeń i jego rozwój - zarówno w sferze intelektualnej, emocjonalnej, jak i społecznej. 
Naszą Szkołę wyróżnia przede wszystkim korczakowska postawa wobec każdego dziecka. Szkoła otrzymała Medal Korczaka. Staramy się wspierać rodziców w ich codziennym trudzie wychowywania swoich dzieci. Rodzice doceniają nasze wysiłki i starają się coraz bardziej angażować w życie szkoły. W roku 2016 r. szkoła uzyskała Certyfikat ,,Szkoły Przyjaznej Rodzinie".
Pielęgnujemy tradycje patrotyczne. Promujemy wartości ponad podziałami, samorządność i wolontariat. Samorząd Uczniowski oraz Wolontariat szkolny inicjuje szereg imprez, uroczystości oraz działań na rzecz potrzebujących. Redagujemy gazetkę szkolną ,,Szkolne wieści".  
Ponadto w szkole prężnie działają m.in. koło szachowe (III miejsce indywidualne w czerwcu 2015 r.), szkolna pracownia modelarska (VIII miejsce indywidualnie i drużynowo w Warszawskich Mistrzostwach Młodzików - Młody Szybownik w r. szk. 2015/2016), prowadzone są liczne zajęcia sportowe: tenis stołowy (I miejsce drużynowe w dzielnicy zdobyli nasi chłopcy w roku szkolnym 2015/2016); tenis stołowy  (I miejsce chłopcy i II miejsce dziewczęta, w dzielnicy, w roku szkolnym 2016/2017  oraz we współpracy z Warszawską Akademią Piłki Nożnej IV miejsce na Olimiadzie w Holandii w maju 2015 r. ) ; piłka ręczna  (III  miejsce chłopcy, w dzielnicy w 2016/2017 r.); badminton (II miejsce dziewcząt  w dzielnicy, w 2015/2016 r.); ,,Od zabawy do sportu" dla klas I-III (wicemistrzostwo dzielnicy w 2015/2016 r. szk.). W roku szkolnym 2015/2016 uczeń klasy pierwszej zdobył I miejsce w Olimpiadzie Ogólnopolskiej ,,ZUCH" oraz XII w Kangurku Matematycznym. Uczniowie klasy pierwszej w ramach zajęc świetlicowych zdobyli III miejsce w Ogólnopolskim Koonkursie ,,Mam kota na punkcie mleka" zdobywając wiele cennych nagród. 
W szkole działa także drużyna harcerska ZHP ,,Galaktyka". Harcerze kształcą godne postawy uczniowskie i włączają się w uroczystości patriotyczne. Realizują projekty poświęcone zdrowiu i bezpieczenstwu.  
Każdego roku realizujemy z uczniami i rodzicami  programy i projekty wspierające rozwój uczniów oraz integrujące społecznośc szkolną. Uzyskaliśmy w roku 2016 Certyfikaty "Szkoła przyjazna Rodzinie" ,,Chrońmy Dzieci", ,,Twoje Dane-Twoja Sprawa",  ,,Szkoła Współpracy Uczeń-Rodzic-Nauczyciel" oraz Certyfikat ,,Warsa i Sawy" dla szkoły wspierającej rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. Realizujemy Program ,,Edukacja przez szachy w szkole" , ,,Ogarnij Inżynierię", ,,Polskie ABC" oraz ,,Akademię Przyszłości". 
Wielką wagę przywiązujemy do kultywowania tradycji.  Jesteśmy społecznością otwartą, o czym świadczą zarówno spotkania w kameralnym gronie z okazji Dnia Babci, Dziadka i Dnia Matki , jak i  Ślubowania uczniów klas pierwszych, festyny rodzinne oraz akcji społeczne, konferencje i warsztaty dla rodziców.  Wspólnie organizujemy andrzejki, mikołajki, kiermasze świąteczne, zabawy karnawałowe. Nasi uczniowie chętnie angażują się w akcje ekologiczne i charytatywne. 
Od  2013 roku aktywnie działamy na rzecz społeczności lokalnej w ramach Parnterstwa ,,Młyn na Woli".
We współpracy z pracownikami naukowymi oraz wolontaruszami prowadzimy edukację wielokulturową. Ponadto od czerwca 2016 r. realizowaliśmy międzynarodowy projekt edukacyjny ,,Woda Bezcennym Darem Natury" , którego finał nastąpił w dniu do 6 grudnia 2016 r. Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją Humanites i ze szwajcarską firmą Geberit.
We września 2016 r. w ramach dobrych praktyk podjęliśmy współpracę ze szkołami z Ukrainy i Białorusi. W ramach współpracy poznajemy historię naszych krajów i  ich kulturę. Planujemy udział w wymianie nauczycieli i uczniów. Do współpracy są włączeni nauczyciele, uczniowie i rodzice. 
Prowadzimy jedyną spośród warszawskich szkół podstawowych modelarnię. Jej opiekunem i autorką innowacji o tematyce modelarskiej  jest mgr Natalia Maruszewska-Sawicka a działalność modelarni wspierają wierni od lat wolontariusze. Uczniowie aktywnie działający w naszej modelarni  zdobyli wiele nagród. Nasi absolwenci kontynuują tę pasję. Działalność modelarni wzbogacają spotkania ze znamienitymi Polakami, w tym z  Wolskim Powstańcem Warszawskim inż. Januszem Wałkuskim, prezesem Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa inż. Jerzym Madlerem oraz instruktorami/wolontariuszami: emerytowanym p. Jackiem Kucharskim oraz wspaniałym nstruktorem Grzegorzem Jendruszczakiem. Kronikę Modelarni prowadzi ręcznie - pięknym stylem gotyckim p. Andrzej Szymczak - twórca wielu aeroklubów.  
Dzięki wsparciu organu prowadzącego od trzech lat  organizujemy Dzielnicowy Konkurs Wielokulturowości dla uczniów klas I-III oraz od czterech lat Dzielnicowy Konkurs Doradztwa Zawodowego dla uczniów klas szóstych wolskich szkół podstawowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

Facebook-1

Dzwonki

1.   800 -  845 aaadzwoneczek

2.   855 -  940 

3.   955 -  1040

4.  1050 - 1135

5.  1150 - 1235

6.  1255 - 1340

7.  1345 - 1430

8.  1435 - 1520