Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

 

Informacje o aktualnych przetargach:

 

ROK 2017/2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Odpowiedzi na zapytania

SIWZ-CIEPŁO-2018-Postępowanie 2

Odpowiedzi na zapytania do przetargu nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu- https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f6ba42e9-27a6-4976-a326-99eee34578c3

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SIWZ-CIEPŁO-2018 po zmianach

SIWZ- Ciepło 2018 r. Specyfikacja warunków zamówienia

Odpowiedzi na zapytania- przetarg

Odpowiedzi na zapytania cd.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ROK 2016/2017

Specyfikacja warunków zamówienia SWIZ

Pytania do przetargu

Odpowiedzi do przetargu

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

 

ROK 2015/2016

PRZETARGI:

Specyfikacja warunków zamówienia SIWZ

Formularz ofertowy- załącznik nr 1

Oświadczenie- Załącznik nr 2

Oświadczenie- Załącznik nr 3

Oświadczenie- Załącznik nr 4

Wzór umowy- Załącznik nr 5

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

 

ROK 2014/2015

 

Ogłoszenie o przetargu

Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ 2-4-1

Załączniki do SIWZ 1- UMOWA

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Specyfika Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu

Załączniki do SIWZ 2-4-1

Załącznik do SIWZ 1- Umowa

 

ROK 2013/2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o przetargu

Zalączniki do SIWZ 2-4

Załącznik do SIWZ 1-UMOWA Istotne Postanowienia Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia