Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Samorząd uczniowski

  POCZTA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO     mail

 

Wirtualna Gazetka Szkolna

Od dwóch miesięcy działa w  naszej szkole Wirtualna Gazetka Szkolna dzięki współpracy z ODN Rewers. Na ekranie monitora umieszczonego na I piętrze  przy sali nr 6 można odczytać bieżące najważniejsze informacje dla uczniów szkoły, ciekawostki z przyrody, historii, języka polskiego, nowe słówka i zwroty z języka angielskiego. Nie ma wątpliwości, że wszyscy uczniowie z największym skupianiem wypatrują dwóch tzw. fiszek: wylosowanego każdego dnia „Szczęśliwego Numerka” oraz magicznego zegarka „Licznika dni  do wakacji”… Jeżeli chcemy być na bieżąco z tym co dzieje się w szkole, nie zapomnieć o ważnych sprawach lub dowiedzieć się czegoś nowego, to WGS  [czyli  Wirtualne Gazetki Szkolne] są najlepszym rozwiązaniem.

 

REGULAMIN  PIERWSZEJ NOCY Z FILMEM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166

IM. ŻWIRKI I WIGURY

W WARSZAWIE

 

1.         Noc Filmowa odbędzie się z dnia 23 na 24 lutego w godz. 18:30-9:00  w pracowni nr 3.

2.         Uczestnikami Nocy Filmowej mogą być uczniowie klas VI i VII SP, którzy:

 

w dniach 12.02.2018 -23.02.2018

 

a)             unikną ujemnych punktów z zachowania [ suma punktów ujemnych nie  może przekroczyć 20],

 

b)             nie będą mieli żadnej uwagi negatywnej o zachowaniu wpisanej do dziennika do 23.02.2018r.,

 

c)             z przedmiotów nauczania nie uzyskają więcej niż jedna ocena niedostateczna                                         i zgłoszą nie więcej niż jedno nieprzygotowanie,

 

3.         Impreza przeznaczona jest wyłącznie dla  obecnych uczniów naszej szkoły.

4.         Każdy z uczestników powinien przybyć do szkoły w godz. 18.00 – 18.30.

5.         Przed wejściem do sali, gdzie odbywać się będzie noc, należy zmienić obuwie.

6.         Uczestnik Nocy z Filmem może opuścić szkołę w czasie trwania imprezy jedynie w przypadku,

gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (który podpisze wcześniej zgodę i regulamin).

7.         Każdy z uczestników może nocować w szkole, jeżeli spełni poniższe warunki:

a.         zadeklaruje chęć pozostania w szkole do wskazanej w regulaminie godziny;

b.         przyniesie ze sobą niezbędne rzeczy (śpiwór, ciepłe ubranie, karimatę itp.);

c.         spełni warunki pkt 2  (a,b,c).

8.         Nocujący winni opuścić szkołę w godz. 8.30 - 9.00 następnego dnia. 

9.  Zabronione jest w czasie trwania Nocy z Filmem opuszczanie budynku szkoły.

10.  Wszelkie problemy, takie jak: konieczność opuszczenia sali (np. wyjście do toalety),  złe samopoczucie i in. należy koniecznie zgłosić opiekunowi obecnemu w sali.

11.       Każdy może wziąć ze sobą własny prowiant oraz napoje.

12.       Organizatorzy zapewniają dostęp do gorących napojów ( herbata) i darmowego popcornu.

13.       Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy z  Filmem odpowiada sprawca.

14. Każda osoba, która złamie warunki regulaminu, opuści szkołę po uprzednim wezwaniu rodziców oraz poniesie dalsze, adekwatne do szkody konsekwencje.

15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania i przestrzegania Regulaminu Nocy z  Filmem oraz respektowania Statutu Szkoły.

 

W marcu 2018 kolejna noc w szkole – tym razem dla uczniów klas IV - V