Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Data spotkania

 

Godzina spotkania

Tematyka

1 września 2016 r.

9.30

10.00

Spotkania informacyjne – po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego

15 września 2016 r.

17.30

 

Zebranie ogólne

20 października 2016 r.

17.30

Dzień otwarty

 

17 listopada 2016 r.

17.30

Zebranie ogólne - śródsemestralne            

 

12  stycznia 2017 r.

17.30

Informacje na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
 z przedmiotu, nieodpowiednią/naganną oceną  zachowania

9 lutego  2017 r.

17.30

Zebranie ogólne

 

 16  marca 2017 r.

17.30

Dzień otwarty

6 kwietnia 2017r.

17.30

Zebranie ogólne -  śródsemestralne

 

11 maja 2017 r.

17.30

 

Informacje na temat przewidywanych ocen semestralnych,  zagrożenia oceną niedostateczną
z przedmiotu nieodpowiednią/naganną oceną zachowania 

 

8 czerwca 2017 r.

17.30

Zebranie ogólne

23 czerwca 2017 r.

Spotkania wychowawców  z rodzicami po uroczystości zakończenia zajęć dydaktycznych/podsumowania

Informacje dodatkowe będą podawane na bieżąco przez wychowawców

              do dzienniczków uczniów