Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Harmonogram spotkań z rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Data spotkania

 

Godzina spotkania

Nazwa

7 września 2017 r.

17.00 kl. O-III

18.00 kl. IV-VII 

 

Zebranie

12 października 2017 r.

17.00 kl. O-III

18.00 kl. IV-VII
    

Dzień otwarty

 

9 listopada 2017 r.

17.00 kl. O-III

18.00 kl. IV-VII

Zebranie                               

 

7 grudnia 2017 r.

17.00 kl. O-III
18.00 kl. IV-VII

Dzień otwarty

 

11 stycznia 2018 r.

17.00 kl. 0-III
18.00 kl. IV-VII

Zebranie

 

15 lutego 2018 r.

17.00 kl. 0-III
18.00 kl. IV-VII

Dzień otwarty

 

15 marca 2018 r.

17.00 kl. 0-III

18.00 kl. IV-VII

 Zebranie

 

12 kwietnia 2018 r.

17.00 kl. 0-III

18.00 kl. IV-VII

Dzień otwarty

 

24 maja 2018 r.

17.00 kl. 0-III
18.00 kl. IV-VII

Zebranie

14 czerwca 2018 r.

17.00 kl. 0-III

18.00 kl. IV-VII

Zebranie

 

 

              do dzienniczków uczniów Informacje dodatkowe będą podawane na bieżąco przez wychowawców