Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Stołówka

 

W stołówce dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają obiad pod opieką swoich wychowawców już od godziny 11.40. Uczniowie klas IV-VI spożywają obiad podczas dwóch przerw śródlekcyjnych pod opieką nauczycieli dyżurujących. Natomiast uczniowie klas I-III obiad spożywaję pod opieką wychowawców lub nauczycieli świetlicy w czasie 5 i 6 godziny lekcyjnej.

Śniadania dzieci otrzymują bezpośrednio do sal, podwieczorki otrzymują podczas obiadu. 

Posiłki przygotowuje zewnętrzna firma cateringowa w cenie: 3,20 PLN śniadanie,7,50 PLN obiad
(2 dania i napój) oraz 3,20 podwieczorek.

Płatność odbywa się w wyznaczonych dniach miesiąca bezpośrednio u przedstawiciela firmy cateringowej, który pełni dyżury na terenie szkoły, zgodnie z informacją umieszczaną na tablicy dla rodziców: w szatni szkolnej, przy sekretariacie szkoły oraz przy wejściu do stołówki. 

 

UWAGA RODZICE!!!

Wydawanie posiłków rozpoczynamy od środy 06.09.2017r.

Opłaty za posiłki w miesiącu wrześniu przyjmowane będą w dniach:

yes04.09.2017 r. w godz. 10.00-13.00 

yes05-08.09.2017 r.  w godz. 7.30- 9.30 .

Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, proszę uwzględnić 18 dni obiadowych. 

Dane do przelewu:

ALEX Aleksandra Szczechura-Pawłowska, ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa

IDEA Bank nr konta: 39 1950 0001 2006 0165 4640 0002

smiley

Pełen obiad ( dwa dania + napój)  – 18 x 7,50zł  = 135,00 zł, (opłata abonamentowa)

II śniadanie lub podwieczorek -    18 x 3,20zł = 57,60,00 zł

II śniadanie + podwieczorek  -    18 x 6,00zł = 108,00 zł

Wyżywienie całodzienne      -    18 x 13,50zł = 243,00 zł

 

Jadłospis PAŹDZIERNIK (kliknij aby pobrać)

enlightenedREGULAMIN stołówki w Szkole Podstawowej nr 166 od dnia 1.09.2016 r.  (kliknij aby pobrać)

W szkole kontynuowane są, jak co roku dwa programy prozdrowotne:  program ,,Owoce i warzywa
w szkole" w ramach, którego uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują owoce, warzywa i soki na drugie śniadanie oraz program ,,Mleko w szkole" - czyli mleko w kartoniku dla wszystkich chętnych uczniów każdego dnia.
  

,,Owoce i warzywa w szkole"                           ,,Mleko w szkole"