Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Stołówka

 

W stołówce dzieci z oddziałów przedszkolnych spożywają obiad pod opieką swoich wychowawców już od godziny 11.40. Uczniowie klas IV-VI spożywają obiad podczas dwóch przerw śródlekcyjnych pod opieką nauczycieli dyżurujących. Natomiast uczniowie klas I-III obiad spożywaję pod opieką wychowawców lub nauczycieli świetlicy w czasie 5 i 6 godziny lekcyjnej.

Śniadania dzieci otrzymują bezpośrednio do sal, podwieczorki otrzymują podczas obiadu. 

Posiłki przygotowuje zewnętrzna firma cateringowa w cenie: 3,20 PLN śniadanie,7,50 PLN obiad
(2 dania i napój) oraz 3,20 podwieczorek.

Płatność odbywa się w wyznaczonych dniach miesiąca bezpośrednio u przedstawiciela firmy cateringowej, który pełni dyżury na terenie szkoły, zgodnie z informacją umieszczaną na tablicy dla rodziców: w szatni szkolnej, przy sekretariacie szkoły oraz przy wejściu do stołówki. 

Szanowni Państwo !!!

 

Od dnia 01.10.2016 r.  ulegają zmianie opłaty za posiłki.

Koszt posiłku dla personelu placówki oraz posiłki opłacane jednorazowo przez ucznia:

·       Obiad ( dwudaniowy posiłek + napój)  - 8,00 zł/szt.

Koszt posiłku dla ucznia, opłata za cały miesiąc pozostaje bez zmian:

·       Obiad ( dwudaniowy posiłek + napój) – 7,50 zł/szt.

·       Śniadanie lub podwieczorek – 3,20 zł/szt.

·       Śniadanie i podwieczorek – 6,00 zł/szt.

UWAGA RODZICE!!!

Witamy w nowym roku szkolnym 2016/2017

klasy IV-VI

Opłaty za posiłki w miesiącu czerwcu przyjmowane będą w dniach:

29-31.05 i 1-2.06 w godz. 7.30- 9.30 .

Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, proszę uwzględnić 14 dni obiadowych do 22.06. W dniu 16.05 stołówka nie pracuje.

Dane do przelewu:

ALEX Aleksandra Szczechura-Pawłowska, ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa

IDEA Bank nr. konta 39 1950 0001 2006 0165 4640 0002

Pełen obiad ( dwa dania + napój)  – 14 x 7,50zł  = 105,00 zł, (opłata abonamentowa)

II śniadanie lub podwieczorek - 14 x 3,20zł = 44,80,00 zł

II śniadanie + podwieczorek - 14 x 6,00zł = 84,00 zł

Wyżywienie całodzienne -  14 x 13,50zł = 189,00 zł

klasy "0"

Opłaty za posiłki w miesiącu czerwcu przyjmowane będą w dniach:

29-31.05 i 1-2.06 w godz. 7.30- 9.30 .

Przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym, proszę uwzględnić 20 dni obiadowych do 22.06. W dniu 16.05 stołówka nie pracuje.

Dane do przelewu:

ALEX Aleksandra Szczechura-Pawłowska, ul. Esperanto 7a, 01-049 Warszawa

IDEA Bank nr. konta 39 1950 0001 2006 0165 4640 0002

Pełen obiad ( dwa dania + napój)  – 20 x 7,50zł  = 150,00 zł, (opłata abonamentowa)

II śniadanie lub podwieczorek - 20 x 3,20zł = 64,00 zł

II śniadanie + podwieczorek- 20 x 6,00zł = 120,00 zł

 

Wyżywienie całodzienne- 20 x 13,50zł = 270,00 zł

 

JADŁOSPIS na czerwiec 2017 r. (kliknij aby pobrać)

enlightenedREGULAMIN stołówki w Szkole Podstawowej nr 166 od dnia 1.09.2016 r.  (kliknij aby pobrać)

W szkole kontynuowane są, jak co roku dwa programy prozdrowotne:  program ,,Owoce i warzywa
w szkole" w ramach, którego uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymują owoce, warzywa i soki na drugie śniadanie oraz program ,,Mleko w szkole" - czyli mleko w kartoniku dla wszystkich chętnych uczniów każdego dnia.
  

,,Owoce i warzywa w szkole"                           ,,Mleko w szkole"