Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Rekrutacja

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019

rozpocznie się 2 marca 2018 r.

1. Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(kliknij aby pobrać)

2. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2018/2019 (kliknij aby pobrać)

3.Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

(kliknij aby pobrać)

4. Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata (kliknij aby pobrać)

5. List do rodziców- bonus oświatowy (kliknij aby pobrać)

 

smileyMAGICZNY TYDZIEŃ DNI OTWARTYCHsmiley

1. List otwarty do rodziców- Dni otwarte w wolskich szkołach podstawowych (kliknij aby pobrać)

2. Harmonogram spotkań z rodzicami (kliknij aby pobrać)

 

 

 

smileyheartsmiley

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

winkwinkwink

yesyesyes

FAN PAGE oddziału 0A

https://www.facebook.com/Oddzia%C5%82-Przedszkolny-w-Szkole-Podstawowej-nr-166-w-Warszawie-2023894964511511/?ref=br_rs

smiley

ZAGADNIENIA WYCHOWAWCZE

ODZIAŁ PRZEDSZKOLNY 0 A

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Dziecko:

1. Dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność.

2. Rozumie i przestrzega zasad zgodnego funkcjonowania  w grupie.

3. Potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych.

4. Ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

5. Potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.

6. Szanuje wolność innych, cudze zdanie.

7. Wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych.

8. Rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swojeracje, oceny i odczucia.

9. Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

10. Ma świadomość przynależności narodowej: rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna.

11. Rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

12. Rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

13. Zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń.

14. Umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych.

15. Zna swoje prawa i obowiązki.

16. Szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość,szacunek, wyrozumiałość.

17. Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.

8. Ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości, decydujące o doprowadzeniu do końca rozpoczętej pracy.

19. Potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością przyjmować porażki.

20. Interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

yesRamowy plan dnia w oddziale przedszkolnym (kliknij aby pobrać)

heart

Podziękowania od zerówki z naszej szkoły na ręce Urzędu Miasta st. Warszawy dzielnicy Wola za ogrom przyborów szkolnych i materiałów plastycznych