Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

 

 

Rekrutacja 2017/2018

Szanowni Rodzice i Uczniowie klas szóstych!

Informujemy, że nasza szkoła od 1 września 2017 r.

będzie ośmioklasową szkołą podstawową.

W roku szkolnym 2017/2018 edukację w klasie siódmej rozpoczną uczniowie
obecnych klas szóstych.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA  TEGOROCZNYCH SZÓSTOKLASISTÓW:

yesUczniowie obecnych klas szóstych i jednocześnie  przyszłych klas VII

mogą kontynuować naukę w naszej szkole podstawowej,

w oddziałach ogólnodostępnych z językiem angielskim (kontynuacja)

oraz drugim językiem obcym nowożytnym - językiem hiszpańskim (od podstaw).

 

yesUczniowie zainteresowani nauką w oddziałach dwujęzycznych w szkole prowadzącej takie oddziały
muszą wziąć udział w rekrutacji elektronicznej do oddziału dwujęzycznego, do wybranej szkoły. 

Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji elektronicznej dostępne na stronie Biura Edukacji M. ST. Warszawy

 

yesMATEMATYCY!

OD 1 WRZESNIA 2017 r. uzdolnieni matematycznie uczniowie klas siódmych szkół podstawowych będa mogli uczyć się w klasach z autorskim, rozszerzonym programem nauczania matematyki, którego autorem jest dr hab. wojciech Guzicki, matematyk, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel w Gimnazjum Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica, Gimnazjum nr 58 im. Władysława IV.

nabór będzie prowadzić Sp nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ogrodowej 42/44. spotkanie z lauraatami i finalistami konkursów matematycznych i informatycznych, uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz ich rodzicami, odbędzie się w dniu 8 maja 2017 r. o godz. 18.00 w budynku Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi
przy ul. Żelaznej 71.