Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie

Wolontariat Szkolny

OPIEKUNEM    WOLONTARIATU      SZKOLNEGO 
      JEST    PANI    MAŁGORZATA   ŚWIĘCH           

 

       

 

 

                

 

Czy wiesz, że…

 

 

Prawo do nauki to jedno z najbardziej  podstawowych praw człowieka, definiuje to artykuł 26 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka:

Artykuł 26

„1. Każda osoba ma prawo do nauki. Nauczanie powinno być nieodpłatne, przynajmniej w zakresie kształcenia podstawowego. Wykształcenie podstawowe jest przymusowe. Wykształcenie techniczne i zawodowe ma być powszechnie dostępne, a wykształcenie wyższe ma być dostępne na równi dla wszystkich na podstawie rzeczywistych osiągnięć.

2. Nauczanie winno mieć na względzie pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz umacnianie poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Powinno ono służyć popieraniu zrozumienia, tolerancji i przyjaźni między wszystkimi narodami oraz wszystkimi grupami rasowymi lub religijnymi, jak również powinno wspierać działalność Narodów Zjednoczonych dla utrzymania pokoju., "[…]

oraz

 art. 28 Konwencji o Prawach Dziecka

Artykuł 28

1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans, w szczególności:

-  uczynią nauczanie podstawowe obowiązkowym i bezpłatnym dla wszystkich;

-  będą popierać rozwój różnorodnych form szkolnictwa średniego, zarówno ogólnokształcącego, jak i zawodowego, uczynią je dostępnymi dla każdego dziecka oraz podejmą odpowiednie kroki, takie jak wprowadzenie bezpłatnego nauczania oraz udzielanie w razie potrzeby pomocy finansowej;

-  za pomocą wszelkich właściwych środków uczynią szkolnictwo wyższe dostępnym dla wszystkich na zasadzie zdolności;

-  udostępnią wszystkim dzieciom informacje i poradnictwo szkolne i zawodowe;

-  podejmą kroki na rzecz zapewnienia regularnego uczęszczania do szkół oraz zmniejszenia wskaźnika porzucania nauki.

Czy wiesz, że…

Wiele dzieci na całym świecie nie może chodzić do szkoły z powodu wojen, kataklizmów, fundamentalizmu religijnego  lub łamania przez dorosłych ich praw. To co dla wielu jest przykrym obowiązkiem dla ponad 50 milionów dzieci jest niedościgłym marzeniem…

Dowiedz się kim jest  Malala Yousafzai – najmłodsza laureatka Pokojowej Nagrody Nobla, dowiedz się dlaczego „Wiedza, to potęgi klucz” i odwiedź strony PAH. Poznaj, zrozum, podziel się wiedzą z innymi – a świat stanie się lepszym miejscem.

 

 

 

Każdy, komu leży na sercu dobro innych, kto chce spędzić czas na czymś pożytecznym, kto chce uczynić świat choć odrobinę lepszym miejscem - jest mile widziany w gronie naszych wolontariuszy.

 

W roku szkolnym 2014/2015 nasze Koło Wolontariatu podjęło działania w ramach akcji:

  • „Grosz do Grosza” Fundacji ”Być Bardziej” – jako część projektu „Nakarm Głodnego” – szczegóły na www.bycbardziej.pl ( w I i II semestrze)

 

Posłanka dla podopiecznych Schroniska dla bezdomnych zwierząt "Na Paluchu" – idzie zima, pomóżmy – uporządkujmy szafy, pawlacze, piwnice – z pożytkiem dla bezdomnych zwierzaków.  Dokładne informacje na tablicy Szkolnego Koła Wolontariatu I piętro przy drzwiach do sali nr 7.

 Stowarzyszenia Dom Rodzina Człowiek, biorąc czynny udział jak zawsze w  zbieraniu nakrętek.  Poczytaj o stowarzyszeniu i o jego działalności na  www.dom-rodzina-czlowiek.org

a także:

 zgłosiliśmy się do Polskiej Akcji Humanitarnej by uczestniczyć wdwóch kampaniach: "Studnia dla Południa" oraz "Świat bez Głodu". Z niecierpliwością oczekujemy na odpowiedź i materiały.

 ponieważ jesteśmy od  czterech lat szkołą  współpracującą z polskim oddziałem UNICEF –  już za chwilę dowiemy się jak w tym roku szkolnym wspomożemy organizację działająca dla dobra WSZYSTKICH DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE.

Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu to nie tylko udział w akcjach zewnętrznych. Nasi wolontariusze zgłosili się do cotygodniowego czytania najmłodszym w świetlicy szkolnej, do pomocy przy odrabianiu lekcji i nauce własnej także w świetlicy, ale również w „Oratorium” (świetlica parafialna) oraz do pomocy w bibliotece naszej szkoły (jako dyżurni). 

To tylko niektóre z naszych działań, bo jak co roku - pod koniec października – chcemy zadbać o pamięć
tych o których już nikt nie pamięta, a w listopadzie i grudniu przygotujemy kartki i stroiki dla osób starszych i samotnych, żeby wiedziały, że my pamiętamy.

W planach mamy reaktywowanie „Tablicy Ogłoszeń” – świetny pomysł – ile rzeczy niepotrzebnych nam

niszczeje i przeszkadza, a szkoda wyrzucić, bo „w dobrym stanie” – podczas gdy ktoś może ich potrzebować…

Marzymy o tym, by „rozpętać” własną akcję inspirowaną filmem „Podaj dalej” – zrób coś miłego, dobrego bezinteresownie dla trzech spotkanych osób, które potrzebują pomocy, ale poproś je, aby każda z nich, z kolei „dobro” podała dalej kolejnym trzem osobom…

 Może uda się nam sprawić, że o naszej szkole, podwórku, dzielnicy, z podziwem powiedzą  – „jacy fantastyczni, życzliwi ludzie tam chodzą, mieszkają…”

Spróbujemy – oficjalnie ruszamy wiosną, ale KAŻDY może zacząć ćwiczyć już teraz !

 

Opracowała: Małgorzata Święch

AKCJA ,,GÓRA GROSZA" NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH DZIECI
"Tylko poprzez bezinteresowne pomaganie innym, jesteś w stanie                                                     

 uzyskać więcej niż już masz". 

                                               / Jim Rohn /        

                                

 

Czekamy na Ciebie,

dołącz do nas!