Biblioteka

Biblioteka

Biblioteka szkolna zaprasza!

 

W tym roku szkolnym edukacja czytelnicza została wpisana do programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.

W związku z tym biblioteka szkolna zaplanowała szereg akcji, konkursów i innych działań mających na celu zachęcenie do czytania dzieci  i młodzież.

Do biblioteki zapraszamy w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8:30 – 13:30.

Wszystkie informacje o konkursach i akcjach czytelniczych biblioteka zamieszcza
w Librusie w zakładce “Ogłoszenia”.

 

 

Europejski Dzień Języków Obcych

 

W tym roku szkolnym Europejski Dzień Języków Obcych obchodziły klasy starsze. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie wykonywali plakaty ukazujące nie tylko język, ale zabytki i kulturę krajów europejskich.

Biblioteka  zaproponowała dla uczniów klas ósmych konkurs “Wielka Brytania i jej ciekawe miejsca w legendach”.

Do dyspozycji uczniów biblioteka przygotowała tablicę poglądową. Korzystając
z zamieszczonej tam mapy i informacji uczniowie wypełniali konkursową kartę pracy, ucząc się jednocześnie  wykorzystywania różnych źródeł informacji.

 

Najlepsze prace nagrodzone będą ocenami, dyplomami i upominkami.

Pisarz miesiąca

 

W październiku biblioteka szkolna rozpoczęła realizację projektu „Pisarz miesiąca”. Celem tego projektu jest przybliżenie uczniom postaci polskich pisarzy współczesnych, zachęcenie do sięgania po literaturę polską, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz doskonalenie pracy zespołowej.

Ze względu na październikowe rocznice  biblioteka wybrała na pisarza miesiąca Joannę Papuzińską – pisarkę poruszającą często w swoich utworach problem dziecka  w obliczu wojny.

Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w lekcji bibliotecznej przy tematycznej tablicy informacyjnej. Biblioteka zaproponowała im zapoznanie się z drugą częścią książki „Asiunia” – lektury omawianej we wrześniu.

Trzecioklasiści otrzymali fragmenty książki – „Mój tato szczęściarz”, które mieli przeczytać w domu, zrozumieć czytany fragment tak, aby w klasie opowiedzieć go kolegom. Na lekcję uczniowie zaprosili nauczyciela bibliotekarza i wspólnie poznawali  książkę pisarza miesiąca.

 

Pisarz miesiąca – listopad

Pisarzem miesiąca w listopadzie byli poeci – patroni roku 2021 Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński i Tadeusz Różewicz.

Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, w czasie której zapoznali się  z życiem i twórczością poetów oraz czasami, w jakich oni żyli. W czasie lekcji uczniowie korzystali z wiadomości zamieszczonych  na tablicy dydaktycznej przygotowanej przez bibliotekę szkolną. Wspólnie analizowali wiersze poetów, wyszukując wspólne cechy ich poezji. Zwrócili uwagę na problemy ludzkości i  problemy swoich  czasów, jakie w twórczości poruszali patroni roku. Na zakończenie zajęć uczniowie wypełnili kartę pracy, aby sprawdzić swoją wiedzę z omawianego  tematu “Rok 2021 – rokiem poetów”. W ramach pracy domowej biblioteka poleciła ósmoklasistom zapoznanie się z wybranymi utworami poznanych na lekcji polskich poetów.