Dni wolne

Dni wolne

4 września 2023 r.
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
4 września 2023 r.
1 listopada 2023 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada 2023 r.
2 listopada 2023 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć wychowawczych
2 listopada 2023 r.
3 listopada 2023 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
3 listopada 2023 r.
23 - 31 grudnia 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
23 - 31 grudnia 2023 r.
15 - 28 stycznia 2024
Ferie zimowe
15 - 28 stycznia 2024 - Ferie zimowe Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn.zm.).
15 - 28 stycznia 2024
29 kwietnia 2024 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
29 kwietnia 2024 r.
13 lutego – 23 lutego 2023 r.
Ferie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
13 lutego – 23 lutego 2023 r.
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
29 kwietnia 2024 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
29 kwietnia 2024 r.
30 kwietnia 2024 r
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
30 kwietnia 2024 r
1 maja 2024 r.
Święto Pracy
1 maja 2024 r.
2 maja 2024 r.
Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2024 r.
3 maja 2024 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja 2024 r.
14 – 16 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty
14 – 16 maja 2024 r.
30 maja 2024 r.
Boże Ciało
30 maja 2024 r.
21 czerwca 2024 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z póź., zm.). 12. Ferie letnie 22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
21 czerwca 2024 r.