Dni wolne

Dni wolne

1 września
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
1 września
14 października
Dzień Edukacji Narodowej
14 października
31 października
Dzień dodatkowo wolny od zajęć wychowawczych
31 października
1 listopada
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada
11 listopada
Święto Niepodległości
11 listopada
23 grudnia - 31 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
23 grudnia - 31 grudnia
6 stycznia
Święto Trzech Króli
6 stycznia
13 lutego – 23 lutego 2023 r.
Ferie zimowe
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
13 lutego – 23 lutego 2023 r.
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
1 maja 2023 r.
Święto Pracy
1 maja 2023 r.
2 maja 2023 r.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
2 maja 2023 r.
3 maja 2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja 2023 r.
4 maja 2023 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
4 maja 2023 r.
5 maja 2023 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
5 maja 2023 r.
23 – 25 maja 2023 r.
Egzamin ósmoklasisty
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwszej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
23 – 25 maja 2023 r.
8 czerwca 2023 r.
Boże Ciało
8 czerwca 2023 r.
9 czerwca 2023 r.
Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych
9 czerwca 2023 r.
23 czerwca 2023 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
23 czerwca 2023 r.
24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.
Ferie letnie
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
24 czerwca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.