Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły:
mgr Sylwia Milczanowska

e-mail: sp166@eduwarszawa.pl

Spotkanie z rodzicami możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wicedyrektor Szkoły:
mgr Filip Dłubała

e-mail: fdlubala@eduwarszawa.pl

Wicedyrektor Szkoły:
mgr Małgorzata Cieślik

e-mail: malgorzata.cieslik@sp166.waw.pl

Spotkanie z rodzicami możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Pracownicy administracji:

Kierownik gospodarczy:
mgr Anna Zielińska

poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00

e-mail: An_Zielinska@eduwarszawa.pl

nr tel. 22 632 01 08 wew. 25

Sekretarz szkoły: mgr Hanna Szostakowska

e-mail: sp166@eduwarszawa.pl

nr tel. 22 632 01 08 wew. 20