Harmonogramu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki i Wigury

w Warszawie odbędzie się

1        września według poniższego harmonogramu

8:00 – 8:30 klasa VIII A, sala nr 11

8:20 – 9:00 klasa VIII B, sala nr 12

8:50 – 9:20 klasa VII A, sala nr 2

9:10 – 9:40 klasa VII B, sala nr 4

9:30 – 10:00 klasa VI A, sala nr 6

9:50 – 10:10 klasa  VI B, sala nr 3

10:00 – 10:30 klasa V A, sala nr 1

10:10 – 10:40 klasa IV A,  sala nr 7

10:20 – 10:50 klasa III A, sala nr 22

10:30 – 11:00 klasa III B sala nr 15

10:40 – 11:10 klasa II A, sala nr 23

10:50 – 11:20 klasa I A, sala nr 14

11:00 – 11:30 klasa 0 A, sala nr 19

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022– procedury

1.      Uczniowie zbierają się przed budynkiem szkoły i oczekują na swojego wychowawcę. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

2.      Przed wejściem do budynku uczniowie, pracownicy szkoły zakrywają usta i nos maseczką. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą.

3.      Uczniowie wchodzą do budynku szkoły pod opieką wychowawcy i. kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.

4.      Z uczniami oddziału przedszkolnego i klas I – IV może wejść na teren szkoły jeden rodzic/opiekun prawny. Opiekunowie zobowiązani są do zakrycia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

5.      Pozostali rodzice/opiekunowie prawni czekają na dzieci przed budynkiem szkoły.

6.      Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką nauczyciela do wyjścia na dziedziniec szkolny