Klasa pierwsza

Klasa pierwsza

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do szkół podstawowych, prowadzonych przez m.st. Warszawa.   

W tym miejscu znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. 

Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań, spisem potrzebnych dokumentów. 

Informacje będą uzupełniane na bieżąco, abyście mieli Państwo stały dostęp do aktualnych wiadomości o przebiegu rekrutacji. 

Przyjęcie do szkoły obwodowej następuje z urzędu na podstawie zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne. 

Jeśli natomiast chcecie zapisać dziecko do szkoły nieobwodowej, na Wasz wniosek rozpoczyna się procedura naboru. 

Zachęcamy do

śledzenia strony: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe