Konkursy organizowane w ramach akcji „Narodowe Czytanie”

Konkursy organizowane w ramach akcji „Narodowe Czytanie”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-8 do udziału w konkursach związanych z akcją “Narodowe Czytanie”-“Ballady i romanse”

 

Cele konkursu:

– zapoznanie uczniów z największymi dziełami literatury polskiej,

– rozwijanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji,

– rozwijanie umiejętności plastycznych,

– zachęcanie do rozwijania fantazji twórczej,

– doskonalenie wypowiedzi pisemnej,

– zapoznanie z życiem i twórczością wybitnych przedstawicieli literatury polskiej,

– zachęcanie do czytania,

 

KONKURS LITERACKI “Czy znasz “Ballady i romanse” i ich autora?”

Uczniowie odpowiadają na pytania testu konkursowego.

Oceniana będzie poprawność rzeczowa, stylistyczna, ortograficzna oraz zawartość merytoryczna wypowiedzi.

 

KONKURS PLASTYCZNY:

Na formacie A-3 podzielonym na 2 pola uczeń zamieszcza na jednej części wybrany utwór lub jego fragment ze zbioru “Ballady i romanse”, na drugiej części ilustrację do niego. Technika wykonania ilustracji dowolna.

 

Prace konkursowe powinny być podpisane: imię, nazwisko, klasa. Do pracy załączamy zgodę rodzica.

 

Prace przynosimy do wychowawcy lub do biblioteki w terminie do: 07 PAŹDZIERNIKA 2022 roku.

 

“Ballady i romanse” Adama Mickiewicza to ważne i wyjątkowe dzieło literatury polskiej, zachęcam więc uczniów do poznania utworu i udziału w konkursie.

 

Czekają na Was dyplomy i nagrody!

Powodzenia!!!

Anna Kowalska