MALI BADACZE – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY W ODDZIALE „0”

MALI BADACZE – DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY
W ODDZIALE „0”

 

,,Pozwólmy dziecku doświadczać, eksperymentować, 

dowiadywać się i porównywać, szukać i drążyć w głębinach wiedzy,

wyruszać w podróże odkrywcze- czasami trudne, ale jakże bogate i fascynujące”

 

                                                                                                     C. Freinet

 

Powszechnie wiadomo, iż dzieci charakteryzuje naturalna ciekawość tego, co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia ciekawości dziecka są zabawy i eksperymenty
o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokrotnego rozwoju dziecka. Rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo – skutkowego, porównywania i uogólniania.

W oddziale „0” zakończył się cykl zabaw badawczych. Zajęcia te dały dzieciom możliwość do eksperymentowania oraz były okazją do poznania otaczającej rzeczywistości poprzez różnorodne zmysły oraz do podejmowania własnej inicjatywy i aktywności dydaktycznej. 

 

 

 

                                                                                               Aneta Grzelka