MÓWIMY „NIE” PRZEMOCY

Mówimy „nie” przemocy

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy uchwalą Zgromadzenia Ogólnego ONZ
z 15 czerwca 2006 roku obchodzony jest w dniu 2 października. U podłoża tego święta legły poglądy indyjskiego filozofa i propagatora pacyfizmu, Mahatmy Gandhiego. Gandhi mawiał m.in. Nie ma drogi do pokoju. To pokój jest drogą, wskazując na kluczową rolę kwestii pokoju dla istnienia i rozwoju cywilizacji.

Nasza szkoła także włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia bez Przemocy. Uczniowie młodszych klas przygotowali plakaty, propagujące hasło Stop przemocy, tworząc barwną wystawę na II piętrze budynku szkoły. Starsi uczniowie uczestniczyli w warsztatach tematycznych, prowadzonych przez wychowawców. Chętni uczniowie mogli skorzystać z kart pracy i ulotek przygotowanych specjalnie na tę okazję przez Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dużym powodzeniem cieszyły się kartki-zrywki z dobrymi myślami, które można było zabrać i wręczyć koledze lub koleżance.

 

Mówimy przemocy „nie”.