Nauczyciele

Nasza kadra

Sylwia Milczanowska

Dyrektor

Filip Dłubała

Wicedyrektor

MAŁGORZATA CIEŚLIK

Wicedyrektor

Agata Banach-Kobierska

Edukacja wczesnoszkolna

ANETA GRZELKA

Edukacja wczesnoszkolna

PAULINA MĄDRY

Edukacja wczesnoszkolna/ Wychowanie fizyczne

Magdalena Górka

Język angielski

AGNIESZKA HAC

Edukacja wczesnoszkolna

EMILIA PIETRAS

Oddział przedszkolny

Grażyna Fehler

Informatyka/Matematyka/Doradztwo zawodowe

Elżbieta Fink – Finowicka

Fizyka/Przyroda

RENATA WAŚKIEWICZ

Oddział przedszkolny

Monika Hryniuka

Plastyka/Technika/Edukacja dla bezpieczeństwa

MARIA KULESZA

Oddział przedszkolny

NINA CIARKA

Język polski

Joanna Jakubowska

Terapia pedagogiczna

Karol Misiewicz

Język polski\Historia\Wiedza o społeczeństwie

Anna Kowalska

Biblioteka

Anastazja Kononowicz

Język hiszpański

Hanna Kopacka

Język angielski

Kinga Kozikowska

Chemia/Matematyka

Jowita Krauze

Logopedia

HANNA KOPACKA

Język angielski

Maciej Kwiatkowski

Pedagog / Rewalidacja

EWA WRONA

Biologia

BEATA GOŁĘBIEWSKA

Nauczyciel wspomagający

ANGELIKA WOJDYŁO

Nauczyciel wspomagający

Ewa Wojtyła

Psycholog

Marek Chański

Wychoiwanie fizyczne

Anna Sakowska

Geografia / Muzyka/ Plastyka/ Rewalidacja

MIECZYSŁAW WALCZEWSKI

Świetlica

Marzenna Znyk

Świetlica

Robert Rządziński

Matematyka