Nauka zdalna w szkołach przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 r.

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 nauka zdalna 
w szkołach zostaje przedłużona do dnia 3 stycznia 2021 r.