Ogłoszenie oferty na najem stołówki szkolnej oraz świadczenie usług obejmujących dostarczanie posiłków i wydawanie dla uczniów