Pismo MPWIS ws. badań SARS-Cov-2 w placówkach oświatowych