„Pomagamy Ziemi – segregujemy, przetwarzamy i oddajemy do recyklingu”

„Pomagamy Ziemi – segregujemy, przetwarzamy i oddajemy do recyklingu”

W ramach programu Eko z Twoją Wolą i marcowego zadania „Segregujemy odpady” w dniu 19 marca Uczniowie klasy 7b przeprowadzili warsztaty online na temat: „Pomagamy Ziemi – segregujemy, przetwarzamy i oddajemy do recyklingu” dla obecnych tego dnia w szkole Uczniów klas II i III.

            Dzieci poznały zasady prawidłowej segregacji odpadów obowiązujące w Polsce od 01.2019 r. wg Unii Europejskiej. Po części teoretycznej i obejrzeniu prezentacji oraz filmu. Uczniowie prawidłowo – chociaż wirtualnie, wrzucali różne rodzaje śmieci do odpowiednich 6 pojemników. Ponadto dowiedzieli się, co to są PSZOK i MPSZOK, jakie odpady się oddaje do takich punktów oraz, gdzie takie punkty znajdują się w Dzielnicy Wola. Dzieci były bardzo zainteresowane tematem i zadawały mnóstwo pytań.

           Na zakończenie zajęć Uczniowie zauważyli, że segregując odpady w domu, mogą przyczynić się do zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, do ochrony środowiska przyrodniczego – wody , powietrza i gleby oraz, że z odzyskanych surowców: papieru , szkła, metalu można wytworzyć wiele nowych rzeczy, nie zużywając przy tym surowców naturalnych i oszczędzając energię.

 

                                                                                  

Opracowała Irena Ząbek

                                                                                               Szkolny koordynator programu

                                                                                               Eko z Twoją Wolą