Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli w pandemii

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli w pandemii

Nasza  szkoła  bierze udział  w  badaniu  w  ramach  Programu Wsparcia  Psychologiczno-Pedagogicznego.  Program  jest  jednym  z  filarów  Narodowego  Programu  Wsparciem Uczniów po Pandemii.

Celem  badania   jest  przeprowadzenie  diagnozy identyfikującej  pojawiające  się  u  uczniów  problemy  wywołane  izolacją  w  okresie  pandemii oraz  czynników  chroniących,  mających  wpływ  na  zapobieganie  ich  występowaniu.

Od  wyników  uzyskanych  w  ramach  diagnozy  zależy  prawidłowe  opracowanie  modeli wsparcia,  odpowiadających  bieżącym  potrzebom  ucznia  i  jego  środowiska  w  kontekście zapobiegania  negatywnym  skutkom  pandemii  COVID-19.

Linki do ankiet zostaną przesłane poprzez dziennik elektroniczny.

Zachęcamy do ich wypełnienia.