Projekty i programy edukacyjne

Projekty i programy edukacyjne

Warszawski Program Wspierania Uzdolnień "Wars i Sawa"

Element Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych, zmierzającego do poprawy efektywności kształcenia i rozwijania potencjału twórczego uczniów. Podstawowym założeniem projektu WARS i SAWA jest fakt, iż uczniowie posiadają różnorodne uzdolnienia, a szkoła jest miejscem ich identyfikacji i planowego rozwoju.

Matematyka - wstęp do kariery wynalazcy

Projekt jest realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską – Wydziałem Matematyki i Nauk Informatycznych. Projekt polega na pracy uczniów z wykorzystaniem innowacyjnej platformy, wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji wspiera i kontroluje na bieżąco postępy uczniów, dostosowuje tempo, stopień trudności i zakres treści matematycznych – indywidualizuje rozwój każdego dziecka i pomaga rozwinąć zdolności matematyczne.
Dzięki użyciu zaawansowanych rozwiązań informatycznych system optymalnie  wykorzystuje czas ucznia poświęcony na naukę. System stara się wykrywać problemy uczniów i tak kieruje doborem spersonalizowanych zadań, aby uczeń sam był w stanie zrozumieć przyczynę swojego błędu i się poprawić, jak również samodzielnie rozwiązać zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne. W szkole nad rozwojem i indywidualizacją uczniów czuwa nauczyciel, a dzięki pracy na platformie dziecko uzyskuje wsparcie także przy wykonywaniu zadań domowych.
Drugim etapem projektu są zajęcia warsztatowe organizowane przez Politechnikę Warszawską, na które zostaną zaproszeni najbardziej pracowici i zaangażowani uczniowie.
Dla wszystkich uczniów to wielka szansa, aby pokonać własne trudności, dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych w przyszłości studiami na kierunkach technicznych – to okazja nie tylko na podniesienie kompetencji matematycznych.

Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej.

Szkoła przyjazna prawom człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole?

To systemowy program skierowany do warszawskich szkół podstawowych, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i uczennic poprzez wspieranie budowania pozytywnych relacji rówieśniczych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu, dyskryminacji i przemocy.