Dokumenty

UWAGA!
NOWY RACHUNEK RADY RODZICÓW

BOŚ BANK
94 1540 1157 2115 0004 3818 0001

Wpłaty na Radę Rodziców w tytule: „Imię i nazwisko ucznia, klasa”
Wpłaty na Świetlicę w tytule: „Świetlica Imię i nazwisko ucznia, klasa”