Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

 

 

uprzejmie informuję, że Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą

Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym

Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna realizację programu

 

Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

 

Priorytetowym celem programu jest wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności przydatne w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji.

 

Program będzie realizowany w formie cyklu webinarów dedykowanych rodzicom i kadrze pedagogicznej, emitowanych na kanale youtube.

 

Każdorazowo będziemy przesłać poprzez dziennik elektroniczny link do adresu z dostępem do webinaru.

 

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniach.