REGULAMIN DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNO – TECHNICZNEGO