Relacja z obchodów Roku Marii Konopnickiej w naszej szkole

Relacja  z obchodów Roku Marii Konopnickiej w naszej szkole

 

Patronką roku 2022 jest Maria Konopnicka, którą chcieliśmy uhonorować specjalnymi działaniami. Koordynatorem tych działań była biblioteka szkolna.

Nasza szkoła zorganizowała Dzielnicowy Konkurs plastyczno-literacki  „Czytamy Konopnicką”.  Konkurs został objęty patronatem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Uczniowie ilustrowali fragmenty utworów Marii Konopnickiej, pisali też wiersze inspirowane jej twórczością.; wystawę pokonkursową  można obejrzeć w holu szkoły. Nagrody dla laureatów ufundował  Urząd Dzielnicy  Wola m.st. Warszawy oraz darczyńcy.

 

            Przygotowana dla uczniów tablica dydaktyczna przybliżyła uczniom sylwetkę patronki roku oraz zapowiadała lekcje biblioteczne dla klas 0-8. Dzięki uprzejmości Muzeum Literatury mogliśmy zapoznać się z zapomnianą obecnie książką Marii Konopnickiej „ Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” Muzeum udostępniło nam kukiełki, które uatrakcyjniły czytaną książeczkę. Młodsi uczniowie poznali również fragmenty innych utworów pisarki, starsi dodatkowo zapoznali się z jej działalnością społeczną i poglądami wyrażonymi w twórczości.