Samorząd

Samorząd

Rok szkolny 2022/2023

 

W naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

Skład prezydium Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 166 im. Żwirki
i Wigury w Warszawie:

 

 

Przewodniczącym szkoły została Oliwia Borowska- uczennica klasy VIIIb

 

Zastępcą przewodniczącego szkoły została Karolina Prus- uczennica klasy VIIIa

 

Sekretarzem/ skarbnikiem została Nikola Skrzypczak- uczennica klasy VIIa

 

 

Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Opiekunowie Samorządu:

Angelika Wojdyło

Aneta Grzelka

 

 

Główne cele Samorządu Uczniowskiego:

 

 

 1. Tworzenie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy
  w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 2. Kształtowanie umiejętności grupowego działania.
 3. Budowanie więzi między wszystkimi uczniami.
 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 5. Współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią.
 6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 7. Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu uczniów
  w różnych sytuacjach.
 8. Wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom.
 9. Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka i ucznia.
 10. Kształtowanie postaw ekologicznych i społecznych. 

Góra Grosza

Akcja Góra Grosza organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom, które zajmuje się pomocą dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej. Jej celem jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną (w domach dziecka, rodzinach zastępczych). Zebrane pieniądze zostaną przekazane na pomoc najbardziej potrzebującym dzieciom.

Zbiórka monet będzie prowadzona w klasach oraz zbierana w określone dni przez Samorząd Uczniowski. Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie:

https://liblink.pl/9zn53CAG1k

 

Każdy przynosi tyle, ile może – w myśl Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.     

Zachęcamy do aktywnego udziału!