Specjaliści

Specjaliści

Maciej Kwiatkowski

Pedagog / Rewalidacja

Jowita Krauze

Logopedia

Beata Gołębiewska

Nauczyciel wspomagający

Ewa Wojtyła

Psycholog

Angelika Wojdyło

Nauczyciel wspomagający

Joanna Jakubowska

Terapia pedagogiczna