Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej

 

W dniu 21 października uczniowie klasy IA i oddziału przedszkolnego wzięli udział
w spotkaniu z przedstawicielem Straży Miejskiej. W trakcie spotkania zdobyli wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa.

 Funkcjonariusz Straży Miejskiej w ciekawy sposób przedstawił problem zachowania się w kontaktach z obcymi osobami. Wskazał sposoby poszukiwania pomocy w miejscach
i instytucjach do tego przygotowanych. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali i aktywnie włączali w dyskusję o bezpieczeństwie. 

Wierzymy, że ten rok będzie bezpieczny a dzięki temu naprawdę udany.