Tydzień Wielokulturowości

Tydzień Wielokulturowości

W naszej szkole wychowujemy swoich podopiecznych w duchu tolerancji, szacunku dla symboli i wartości innych kultur. Cechuje nas zrozumienie, uznanie dla osiągnięć innych państw, jesteśmy otwarci na obyczajowość, tradycję i sztukę. Wśród dzieci pragniemy zaszczepić pasję i ciekawość świata, umiejętność dostrzegania odmienności kulturowych i piękna z tym związanego.     Od 15.05 do 19.05. 2023r. wychowankowie świetlicy szkolnej brali udział w obchodach Tygodnia Wielokulturowości. W ramach, których poznaliśmy tradycje i obyczaje wielu krajów, poszerzyliśmy wiedzę geograficzną, historyczną oraz lingwistyczną. Nasi uczniowie pod opieką nauczycieli wzbogacili swoją świadomość związaną z osiągnięciami kulturowymi innych krajów i narodowości.

            Dziękujemy nauczycielom i naszym dzieciom za włożony trud i wysiłek, aby ten tydzień pozostał w nas jak najdłużej.