Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

ROK SZKOLNY 2020/2021

Zajęcia z doradztwa zawodowego

W ramach reformy systemu oświaty Ministerstwo Edukacji Narodowej przewidziało w ramowym planie nauczania klas VII i VIII zajęcia lekcyjne z doradztwa zawodowego. Zajęcia te realizowane są w klasach w wymiarze przynajmniej 10 godzin rocznie. Zajęcia prowadzi p. Grażyna Fehler.

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

KLASY VII

 1. Szkoła podstawowa i co dalej?
 2. Moje umiejętności – moje sukcesy.
 3. Zdolności i uzdolnienia.
 4. Moje zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
 5. Zawody wokół nas.
 6. Nowe zawody. Zawody przyszłości.
 7. Wolontariat wstępem do kariery.
 8. Jak długo się uczymy?
 9. Jak wybrać szkołę?
 10. Kto może pomóc w wyborze zawodu?

KLASY VIII

 1. Zawody w Polsce.
 2. Własne zasoby a wymagania współczesnego rynku pracy.
 3. Temperament, a wybór zawodu.
 4. Czy i ja mogę zostać bohaterem?
 5. Wartość pracy i etyka zawodowa. Znaczenie pracy w życiu człowieka
 6. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Warszawie.
 7. Ścieżki kształcenia.
 8. Szkoły zawodowe – szkoły pozytywnego wyboru.
 9. Wybór szkoły i zawodu – kryteria wyboru szkoły i zawodu w kontekście własnych zasobów.
 10. Planowanie ścieżki kariery zawodowej. Preferencje zawodowe.
 11. Rozmowa kwalifikacyjna.
 12. Autoprezentacja. Portfolio i e-portfolio.
 13. W roli głównej – wywiad z przedstawicielem zawodu.

Pomocne materiały: 
http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ –
filmy o zawodach

Pomocne strony:

www.brp.edu.pl

www.crdz.wcies.edu.pl

www.men.gov.pl
www.cdzdm.pl
www.koweziu.edu.pl
www.doradztwo.koweziu.pl
www.edukacja.warszawa.pl
www.doradztwo.ore.edu.pl

www.indywidualni.pl