Lekcja
Godzina
1
8.00 – 8.45
2
8.55 – 9.40
3
9.55 – 10.40
4
10.50 – 11.35
5
11.50 – 12.35
6
12.55 – 13.40
7
13.45 – 14.30
8
14.35 – 15.20
9
15.25 – 16.10