Plan Lekcji

Plan lekcji online

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:30 – 9:00

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

9:15 – 9:45

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

edukacja przedszkolna

10:10 – 10:40

język angielski

10:40 – 11:10

język angielski

11:30 – 12:00

religia

religia

11:45 – 12:15

 

rytmika

 

etyka

 

12:20 – 12:50

 

 

 

rytmika

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00 – 8:45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
8:55 – 9:40 wychowanie fizyczne religia edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
9:55 – 10:40 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna informatyka wychowanie fizyczne religia
10:50 – 11:35 edukacja wczesnoszkolna wychowanie fizyczne edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna
11:50 – 12:35 język angielski język angielski

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

8:55 – 9:40

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

religia

religia

9:55 – 10:40

informatyka

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

10:50 – 11:35

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizyczne

11:50 – 12:35

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

8:55 – 9:40

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna

religia

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

9:55 – 10:40

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna

wf

wf

10:50 – 11:35

edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

wf

11:50 – 12:35

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

 

 

12:55 – 13:40

  

 

 

 

13:45 – 14:30

  

 

 

 

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 


 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

j.angielski

edukacja wczesnoszkolna

religia

8:55 – 9:40

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 j.angielski

9:55 – 10:40

edukacja wczesnoszkolna

wf

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

 edukacja wczesnoszkolna

10:50 – 11:35

 informatyka

 religia

edukacja wczesnoszkolna

wf

edukacja wczesnoszkolna

11:50 – 12:35

 

edukacja wczesnoszkolna

 

 wf

12:55 – 13:40

 

 

 

 

 

13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 

matematyka 

 

wf

8:55 – 9:40

 matematyka

matematyka

informatyka

 przyroda

 wf

9:55 – 10:40

 historia

j.polski

j.angielski 

zajęcia z wych. 

 religia

10:50 – 11:35

 religia

 przyroda

j.polski

technika

j.polski

11:50 – 12:35

j.polski

j.angielski 

 j.polski

plastyka

 matematyka

12:55 – 13:40

 wf

muzyka 

wf

 

j.angielski

13:45 – 14:30

 

 

 

 

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

 

geografia 

wf 

j.polski

wf

8:55 – 9:40

 religia

 j.angielski

 wf

 j.polski

 wf

9:55 – 10:40

 j.polski

 zajęcia z wych.

religia 

 biologia

 historia

10:50 – 11:35

 historia

 muzyka

matematyka

matematyka 

matematyka

11:50 – 12:35

matematyka

plastyka 

 j.angielski

informatyka

 j.polski

12:55 – 13:40

 j.angielski 

j.polski

 

 

 technika

13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

wf

wf 

metematyka 

 

8:55 – 9:40

 religia

 geografia

 j.polski

 

 

9:55 – 10:40

 wf

 j.polski

religia 

 muzyka

 

10:50 – 11:35

 j.polski

 plastyka

 j.angielski

j.polski 

j.angielski 

11:50 – 12:35

 j.angielski

matematyka 

 

j.polski

 wf

12:55 – 13:40

 historia

biologia 

 

 matematyka

 historia

13:45 – 14:30

 

zajęcia z wych. 

 

 informatyka

 technika

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 matematyka

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

matematyka

j.angielski

j.angielski

j.angielski

religia

8:55 – 9:40

historia

j.polski

j.polski

matematyka

matematyka

9:55 – 10:40

wf

zajęcia z wych.

j.polski

j.polski

wf

10:50 – 11:35

j.polski

geografia

matematyka

informatyka

historia

11:50 – 12:35

religia

wf

wf

biologia

plastyka

12:55 – 13:40

technika

muzyka

 

13:45 – 14:30

 

 

 

 

14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

j.polski

 

technika

 

8:55 – 9:40

geografia

j.angielski

wf

j.angielski

 

9:55 – 10:40

matematyka

religia

wf

zajęcia z wych.

j.polski

10:50 – 11:35

j.angielski

matematyka

informatyka

muzyka

religia

11:50 – 12:35

wf

historia

matematyka

j.polski

matematyka

12:55 – 13:40

 

wf

biologia

j.polski

historia

13:45 – 14:30

 

 

wdż

 

j.polski

14:35 – 15:20

 

 

 

 

plastyka 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

geografia

religia

 

religia

matematyka

8:55 – 9:40

fizyka

historia

j.angielski

historia

j.polski

9:55 – 10:40

matematyka

muzyka

informatyka

fizyka

zajęcia z wych.

10:50 – 11:35

wf

j.polski

wf

biologia

wf

11:50 – 12:35

wf

j.polski

biologia

matematyka

j.angielski

12:55 – 13:40

chemia

chemia

j.polski

j.angielski

matematyka

13:45 – 14:30

j.hiszpański

geografia

j.hiszpański

j.polski

 

14:35 – 15:20

 

 plastyka

wdż

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

j.polski

 

 

j.polski

historia

8:55 – 9:40

j.polski

fizyka

chemia

muzyka

j.polski

9:55 – 10:40

geografia

chemia

matematyka

zajęcia z wych.

j.angielski

10:50 – 11:35

wf

j.polski

wf

fizyka

wf

11:50 – 12:35

historia

religia

j.angielski

wf

 religia

12:55 – 13:40

j.angielski

matematyka

informatyka

biologia

 

13:45 – 14:30

matematyka

plastyka

biologia

matematyka

 

14:35 – 15:20

j.hiszpański

 geografia

j.hiszpański

 

 

15:25 – 16:10

 

 

 wdź

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

wf chłopcy

j.polski

pde

wos

j.polski

8:55 – 9:40

wf chłopcy

chemia

matematyka

fizyka

religia

9:55 – 10:40

fizyka

informatyka

biologia

historia

zajęcia z wych.

10:50 – 11:35

matematyka

wos

j.angielski

j.angielski

j.angielski

11:50 – 12:35

j.polski

geografia

j.polski

matematyka

 j.polski

12:55 – 13:40

j.hiszpański

historia

religia

 wf dziewczynki

matematyka

13:45 – 14:30

chemia

edb

wf chłopcy

wf dziewczynki 

pde 

14:35 – 15:20

wf dziewczynki

 j.hiszpański

wf chłopcy 

 wdż

 

15:25 – 16:10

wf dziewczynki

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8:00 – 8:45

wf chłopcy

wdż

chemia

pde

j.hiszpański

8:55 – 9:40

wf chłopcy

pde

j.angielski

j.polski

religia

9:55 – 10:40

zajecia z wych.

biologia

matematyka

j.polski

j.angielski

10:50 – 11:35

fizyka

fizyka

j.polski

matematyka

matematyka

11:50 – 12:35

matematyka

chemia

informatyka

historia

 historia

12:55 – 13:40

j.polski

geografia

religia

 wf dziewczynki

j.polski

13:45 – 14:30

j.angielski

wos

wf chłopcy

wf dziewczynki 

wos 

14:35 – 15:20

wf dziewczynki

 edb

wf chłopcy 

 

 

15:25 – 16:10

wf dziewczynki

 j.hiszpański