Uroczyste Pasowanie na ucznia

Uroczyste Pasowanie na ucznia 


       Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie. Pierwszoklasiści przygotowali program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne a następnie złożyli ślubowanie. Uczniowie ślubowali, że będą sumiennie wykonywać swoje obowiązki i będą dbać o dobre imię szkoły. Po uroczystej przysiędze przyszedł czas na najbardziej oczekiwany moment – pasowanie na ucznia.

Po uroczystym pasowaniu pierwszaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, prezenty
i ciepłe słowa otuchy. Pani Dyrektor Sylwia Milczanowska oraz Pani Wicedyrektor Beata Wronkowska przekazały nowym uczniom plecaki. Rada Rodziców zakupiła uczniom birety, które zostały wykorzystane podczas występu i nadały uroczystości wyjątkowego charakteru. Uroczyste pasowanie przygotowała: Aneta Grzelka – wychowawca klasy I.