Warszawska Akcja “Lato w Mieście” 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Warszawska Akcja “Lato w Mieście” 27 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.  

Od 10 maja 2022 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście”. Tak, jak co roku, w okresie ferii letnich, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

Jak się zapisać?

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2022, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń rozpoczną się 10 maja 2022 r. od godziny 8:00 i potrwają do 22 maja 2022 r. – zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego, zawierającymi szczegółowy harmonogram.

Rodzice dzieci rejestrują się na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz ostatniego tygodnia ferii letnich).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 24 maja 2022 r. o godzinie 16:00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 25 maja 2022 r. od godziny 8:00 do 8 czerwca 2022 r. do godziny 12:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne są na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym
w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych. Opłata wynosi 15 zł dziennie za dwa posiłki w tym jeden ciepły oraz 35 zł dziennie za opiekę.

Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego,                      z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu  w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami i obostrzeniami.

 

Zapraszamy!

 Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych  “Lato w Mieście 2022”                                                                                                                                     na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
I tura –  27.06 – 15.07.2022
  Nazwa szkoły Adres szkoły telefon e-mail
1 Szkoła
Podstawowa nr 132                                                     
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska
1                                                
01-236 Warszawa
22 836 85 16 sp132@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 26                                     im.
Mirosława Biernackiego
ul.
Miedziana 8                                                          
00-814 Warszawa
22 620 45 02 sp26@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 225                                           
im. Józefa Gardeckiego
ul. Brożka
15                                                 
01-451 Warszawa
22 836 14 74 sp225@edu.um.warszawa.pl
II tura –  18.07 –
05.08.2022
1 Szkoła
Podstawowa nr 222                                                     
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto
7a                                             
01-049 Warszawa
22 838 19 94 sp222@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 148                                                                               
im. Hugona Kołłątaja
ul.
Ożarowska 69                                          
01-408 Warszawa
22 836 28 73 sp148@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 236                                     z
Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
ul.
Elekcyjna 21/23                                                         
01-128 Warszawa
22 836 47 64 sp236@edu.um.warszawa.pl
III tura – 08.08 – 31.08.2022
1 Szkoła
Podstawowa 25                               
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul.
Grzybowska 35                                            
00-855 Warszawa
22 620 39 15 sp25@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 351                                         im.
Bolesława Prusa
ul.
J. Olbrachta 48/56                                                     
01-114 Warszawa
22 837 16 65 sp351@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 139                                          
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny
5/7                                     
01-132 Warszawa
22 632 59 94 sp139@edu.um.warszawa.pl