Wewnętrzna procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 166 im. Żwirki i Wigury w Warszawie „Lato w Mieście”