Wykaz palcówek edukacyjnych
 Wykaz Wakacyjnych Placówek Edukacyjnych  “Lato w Mieście 2021” na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
I tura –  28.06 – 16.07.2021
  Nazwa szkoły Adres szkoły telefon e-mail
1 Szkoła
Podstawowa nr 139                                          
im. Ludwiki Wawrzyńskiej
ul. Syreny
5/7                                     
01-132 Warszawa
22 632 59 94 sp139@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 351                                         im.
Bolesława Prusa
ul.
J. Olbrachta 48/56                                                     
01-114 Warszawa
22 837 16 65 sp351@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 388                                           
im. Jana Pawła II
ul.
Deotymy 25/33                                                   
01-407 Warszawa
22 836 03 41 sekretariat@sp388.edu.pl
II tura –  19.07 –
06.08.2021
1 Szkoła
Podstawowa nr 132                                                     
im. Sandora Petöfiego
ul. Grabowska
1                                                
01-236 Warszawa
22 836 85 16 sp132@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 148                                                                               
im. Hugona Kołłątaja
ul.
Ożarowska 69                                          
01-408 Warszawa
22 836 28 73 sp148@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 166                                     im.
Żwirki i Wigury
ul.
Żytnia 40                                                          
00-198 Warszawa
22 632 01 08 sekretariat.sp166@gmail.com
III tura – 09.08 – 31.08.2021
1 Szkoła
Podstawowa 25                               
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul.
Grzybowska 35                                            
00-855 Warszawa
22 620 39 15 sp25@edu.um.warszawa.pl
2 Szkoła
Podstawowa nr 63                                                    
im. Zawiszy Czarnego
ul.
Płocka 30                                              
01-148 Warszawa
22 632 37 46 sp63@edu.um.warszawa.pl
3 Szkoła
Podstawowa nr 238                                    im.
Christo Botewa
ul.
Redutowa 37                                                        
01-106 Warszawa
22 836 79 42 sp238@edu.um.warszawa.pl