Wyniki szkolnego konkursu na najlepszy mem historyczny

Wyniki szkolnego konkursu na najlepszy mem historyczny     

Celem konkursu była popularyzacja historii oraz rozwijanie umiejętności informatycznych. Uczniowie przystępujący do konkursu mieli za zadanie wybrać znane im fakty historyczne, które zaprezentowali za pomocą mema. Rezultaty wykonanych prac są znakomite. Przesłane prace poruszały następujące tematy: wprowadzenie grosza przez Kazimierza Wielkiego, bitwa pod Grunwaldem, kazania sejmowe Piotra Skargi, odsiecz wiedeńska, powstanie styczniowe.  Organizatorem konkursu byli nauczyciele historii – Katarzyna Kozioł i  Norbert Duranc. W dniu 7 maja 2021 r.  komisja w składzie: Pani Sylwia Milczanowska – dyrektor szkoły, Pani Beata Wronkowska – wicedyrektor szkoły, Pani Grażyna Fehler – nauczycielka informatyki, dokonała oceny prac. W ocenie wzięto pod uwagę: oryginalność, kreatywność i estetykę wykonania.

 

WYNIKI KONKURSU:      
I miejsce – Karolina Prus – klasa VIa
II miejsce – Oliwia Kaleta – klasa VIIb        
II miejsce – Igor Woźnicki  – klasa Va         
III miejsce – Kacper Górski  – klasa IVa      

Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim za udział w konkursie!
Katarzyna Kozioł       Norbert Duranc