XX Wolska Debata „Szkoła na straży praw dziecka”

XX Wolska Debata „Szkoła na straży praw dziecka”

W dniu 22.11.2022r. Samorząd Uczniowski naszej szkoły uczestniczył w jubileuszowej XX Wolskiej Debacie Szkoła na straży praw dziecka w Szkole Podstawowej nr 25
w Warszawie. Prezydium w składzie – Oliwia Borowska, Karolina Prus, Nikola Skrzypczak – wyróżniało się swoimi pomysłami i aktywnością podczas spotkania. 

 

Gratulujemy i jesteśmy dumni z naszej społeczności uczniowskiej!