Zajęcia dodatkowe

 

Zajęcia dodatkowe  – rok szkolny 2020/2021

 

Zajęcia dodatkowe

Rodzaj zajęć

Klasa

Brożyna Magdalena

Zajęcia kształtujące kreatywność – programowanie i kodowanie

kl. I a

Brożyna Magdalena

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl. I a

Cieślik Małgorzata

Zajęcia kształtujące kreatywność

kl. II a

Cieślik Małgorzata

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl. II a

Cieślik Małgorzata

Język polski dla obcokrajowców

 

kl. I – II

Mądry Paulina

Zajęcia kształtujące kreatywność

kl. II b

Mądry Paulina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl. II b

Redestowicz Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności plastyczne

kl. III a

Redestowicz Katarzyna

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne

kl. III a

Redestowicz Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

kl. III a

Gacek Aneta

Zajęcia dodatkowe z matematyki

kl. IV a

Bojarska Anna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

kl. V

Olszewska Karolina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

kl. V a

Fehler Grażyna

Zajęcia rozwijające kreatywność – programowanie i kodowanie

kl. VI a

Bojarska Anna

Zajęcia rozwijające z matematyki

kl. VI b

Olszewska Karolina

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

kl. VI b

Dębska Aleksandra

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. VI b

Dębska Aleksandra

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. VII a

Dębska Aleksandra

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

kl. VII b

Bojarska Anna

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

kl. VIII b

Gacek Aneta

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

kl. VIII b

Kopacka Hanna

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

kl. VIII b

Święch Małgorzata

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

kl. VIII a

Święch Małgorzata

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

kl. VIII b