Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie

        Wszyscy uczniowie z kl. I – III naszej szkoły mają okazję zdobywać i doskonalić umiejętności pływania na pobliskiej pływalni “Foka”.  Dzięki takiej formie aktywności mogą kształtować również nawyki prozdrowotne, systematyczność i pracowitość. Nauka przy profesjonalnym wsparciu ze strony ratowników sprawia dzieciom ogromną radość i satysfakcję z osiąganych efektów i wpływa na motywację do dalszego doskonalenia mistrzowskich starań.