Zasady życia ekologicznego

”Zasady życia ekologicznego”

Styczniowy temat dotyczący zasad życia eko realizowany w ramach projektu „EKO
Z TWOJĄ WOLĄ”  bardzo zainteresował wychowanków świetlicy klas drugich. W czasie zajęć świetlicowych dzieci podawały przykłady stylu życia eko,. Uczniowie poznali zasady obowiązujące ekologiczne gospodarowanie zasobami Ziemi, jak: oszczędzanie wody, zużycia prądu, rozsądne gospodarowanie ciepłem, wielokrotne używanie rzeczy, przedmiotów, segregowanie śmieci i odpadów, ekologiczne gotowanie, odzyskiwanie i naprawianie oraz recykling czyli odnawianie surowców wtórnych.         

Temat wzbudził wiele pytań i emocji na temat ekologicznego stylu życia. Uczniowie klas drugich postanowili plastycznie przedstawić swoje przemyślenia i postanowienia. Powstał wspólny zbiorowy plakat na temat :”Zasad życia Eko”.

 

 

                                                                                   Marzenna Znyk