„Żonkile”

                                               „Żonkile”

Wszyscy uczniowie ze świetlicy szkolnej wzięli udział w akcji społoczno – edukacyjnej – „ŻONKILE”- (sadzimy żonkile), organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Akcja ta miała na celu upamiętnienie rocznicy utworzenia Getta Warszawskiego, przybliżenie historii tego miejsca, jak również pokazanie jak ważna w naszym życiu jest  tolerancja i szacunek wobec innych w obliczu niesprawiedliwości.  

Po zakończonym wykładzie przeprowadzonym przez pana Mieczysława, wszyscy uczniowie z wielką ochotą zabrali się do sadzenia żonkili.