BohaterOn

BohaterOn

W piątek 16 października 2020 roku klasa 7b wzięła udział w akcji BohaterON – włącz historię. Przed lekcją uczniowie dostali materiały dotyczące Powstania Warszawskiego. Pierwszą godzinę lekcyjną zaczęliśmy od omówienia fotografii z Powstania Warszawskiego wykonanych w okolicach naszej szkoły. Następnie  uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z grup dostała teksty źródłowe, fotografie oraz koperty w których znajdowały się przedmioty związane z konkretną grupą osób biorących udział w Powstaniu Warszawskim (harcerze, żołnierze AK, cywile, sanitariuszki). Na podstawie powyższych materiałów uczniowie mieli za zadanie wypełnić model persony (co ją/jego otacza, co robi, jaka/jaki jest, co myśli, co dla niej/niego jest ważne). Na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie przygotowali w formie plakatu życzenia dla powstańców.

Norbert Duranc – nauczyciel historii