Zajęcia dodatkowe

 

Wykaz zajęć rozwijających i zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2022/2023

 

kl.

imię i nazwisko

nazwa zajęcia

dzień

godzina

0a

Katarzyna Furmańska

zajęcia rozwijające z matematyki

środa

10:00-10:30

0a

Katarzyna Furmańska

zajęcia plastyczno-techniczne

piątek

10:00-10:30

1a

Agata Banach – Kobierska

zajęcia rozwijające z matematyki

czwartek

11:50 -12:35

1a

Agata Banach – Kobierska

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

11:50 -12:35

1a, 2a,3a

Agata Banach – Kobierska

język polski dla cudzoziemców

wtorek

12:55 -13:40

1b

Paulina Mądry

zajęcia rozwijające z matematyki

wtorek

12:55 – 13:40

1b

Paulina Mądry

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

wtorek

13:45-14:30

1a, 1b, 1bOPC, 2a OPC

Paulina Mądry

WF z AWF

wtorek

15:00 -17:00

1b

Małgorzata Cieślik

język polski dla cudzoziemców

poniedziałek

11:50 -13:40

1b

Małgorzata Cieślik

język polski dla cudzoziemców

piątek

11:50 -13:40

1b

Małgorzata Cieślik

język polski dla cudzoziemców

czwartek

11:50 -13:40

2a

Aneta Grzelka

zajęcia rozwijające z matematyki

środa

8:55 – 9:40

2a

Aneta Grzelka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

11:50 -12:35

2a

Aneta Grzelka

WF z AWF

wtorek

13:30-15:55

2a

Aneta Grzelka

WF z AWF

piątek

11:40-12:25

3a

Nina Ciarka

zajęcia rozwijające z matematyki

czwartek

13:45-14:30

3a

Nina Ciarka

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

środa

12:55 – 13:40

3a

Filip Dłubała

WF z AWF

czwartek

14:35 – 15:20

3a

Filip Dłubała

WF z AWF

piątek

14:35 – 15:20

4-8

Filip Dłubała

WF z AWF

wtorek

16:10-17:40

4-8

Filip Dłubała

WF z AWF

czwartek

16:10-17:40

4b i 5a

Małgorzata Święch

język polski dla cudzoziemców

poniedziałek

8:55 – 9:40

4b

Karol Misiewicz

koło teatralne

środa

10:50-11:35

6a

Robert Rządziński

zajęcia rozwijające z matematyki

wtorek

17:00-17:45

6a

Karol Misiewicz

język polski dla cudzoziemców

środa

14:35 – 15:20

7a

Robert Rządziński

zajęcia rozwijające z matematyki

czwartek

15:20- 16: 50

7a

Karol Misiewicz

język polski dla cudzoziemców

środa

15:25- 16: 10

7b

Hanna Kopacka

zajęcia rozwijające z j. angielskiego

piątek

10:50 -11:35

8a

Małgorzata Święch

przygotowanie do egzaminu – j. polski

poniedziałek

8:00-8:45

8a

Marta Kotańska

przygotowanie do egzaminu –

j. angielski

wtorek

15:25 – 16:10

8b

Małgorzata Święch

przygotowanie do egzaminu – j. polski

środa

8:55 – 9:40

8b

Marta Kotańska

przygotowanie do egzaminu – j. angielski

czwartek

14:35 – 15:20

OPC 2a

Małgorzata Cieślik

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piątek

13:40- 14:30

OPC 1b

Agnieszka Hac

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

czwartek

15:30-16:30

0 – 3

Małgorzata Cieślik

etyka

piątek

11:50 -12:35